strategi billede.png

FUTURE

Casper Martens hjælper ikke kun med at tænke ud af boksen, men sikrer selvfølgelig også at visionen bliver til en konkret handlingsplan og at denne forankres i organisationen.

Strategimodelen er et struktureret forløb der arbejder med:

  • Hvem og hvor er vi i dag?

  • Kortlægge fremtidens muligheder og udfordringer - både interne og eksterne.

  • Definition af visionen, med udgangspunkt i fremtidens muligheder

  • Kortlægge fremtidens forretningsmodel

  • Udarbejdelse af detaljeret handlingsplan mod fremtidens forretningsgrundlag.

  • Implementering af handlingsplan.

Casper Martens følger naturligvis implementeringen af handlingsplanen - trin for trin - så man ikke falder tilbage i gamle vaner.

Som supplement til selve strategimodellen arbejdes der også med:

  • Forandringsledelse

  • Virksomhedens kultur og image

Læs mere her:

FUTURE  >  BUSINESS  >  IMPROVEMENTS

Gå tilbage til forsiden og læs mere om pris og indhold.